• Výhodné balenie
Marhuľa - parfumová kompozícia 200ml Väčší náhľad

Marhuľa - parfumová kompozícia 200ml

090-0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: ovocná, zrelých marhúľ  
INCI: parfum 
UFI: 9WV9-E9C3-Y00X-YRQY

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Dočasne vypredané

15,00 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

9WV9-E9C3-Y00X-YRQY

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: ovocná, zrelých marhúľ

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom (2x100ml).

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008


Varovanie

Nebezpečné látky: d-Limonene, Benzylsalicylat, 7-Hydroxycitronellal, Coumarin, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
Alergény: Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Coumarin, Citral, Linalool, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Geraniol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem200ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu