Lipa - antialergický - parfumová kompozícia 10ml Väčší náhľad

Lipa - antialergický - parfumová kompozícia 10ml

090-034_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: svieža, ovocná, lipová, medová 
INCI: parfum 
UFI: PPFE-A9R7-300C-94F6 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

Parfum

UFI

PPFE-A9R7-300C-94F6

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža, ovocná, lipová, medová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Tetrahydrolinalool, Nerol, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, Allyl phenoxyacetate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, PIPERONAL, Linalylacetate, Nerolidol, Hexyl salicylate, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, MAYOL, Damascenone Total, d-Limonene, NOPYLACETATE, Oxacyclohexadecan-2-one

Alergény: Limonene, Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, alpha-Isomethyl Ionone, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Citronellol, Citral, Hexyl Cinnamal, Benzyl Cinnamate, Eugenol, Hydroxycitronellal, Methyl 2-Octynoate, Cinnamal

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu