Arktický oceán 10ml Väčší náhľad

Arktický oceán - parfumová kompozícia 30ml

090-002_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky.

Vôňa: svieža citrusová, drevitá, morská 
INCI: parfum 
UFI: AG94-1937-9009-S5MN 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 
 

Viac detailov

Skladom

3,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

AG94-1937-9009-S5MN

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža citrusová, drevitá, morská

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, d-Limonene, Citronellol, Beta-pinene, Hexyl Cinnamic Aldehyd, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Linalool, Linalylacetate, Citral, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Geranyl acetate
Alergény: 
Limonene, Citronellol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citral, alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Benzyl Alcohol

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P264 – Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti teľa.
P280 – Noste ochranné rukavice.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362 + P364 – Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia

K stiahnutiu