Rumanček- antialergický - parfumová kompozícia 35ml Väčší náhľad

Rumanček - antialergický - parfumová kompozícia 30ml

090-019_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: bylinná, rumančeková 
INCI: parfum 
UFI: 2T36-19VN-600X-Q3VY

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

3,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

2T36-19VN-600X-Q3VY

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: bylinná, rumančeková

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné látky: Hexyl salicylate, Allyl phenoxyacetate, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Linalylacetate, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Coumarin, Linalool, d-Limonene

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných prepisov.

List

Objem30ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu