• Výhodné balenie
Žuvačka - antialergický 10ml Väčší náhľad

Žuvačka - antialergický - parfumová kompozícia 100ml

090-070_100

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.

Vôňa: sladká, ovocná    
INCI: parfum 
UFI: 4UR5-89HU-000K-1E9Q

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

10,20 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

4UR5-89HU-000K-1E9Q

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: sladká, ovocná

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

H226– Horľavá kvapalina a pary.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P210– Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P391– Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

 
 

List

Objem100ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu