Ruža + konvalinka 10ml Väčší náhľad

Ruža + konvalinka - parfumová kompozícia 10ml

090-052_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: svieža kvetinová, konvalinková, ružová 
INCI: parfum 
UFI: X464-995R-A00Y-YUW4 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,40 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

X464-995R-A00Y-YUW4

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža kvetinová, konvalinková, ružová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Citronellol, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Geraniol, Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, 7-Hydroxycitronellal, Eugenol, Linalool, 2,6,10-TRIMETHYL-9-UNDECENAL, Geranyl acetate
Alergény: Citronellol, Geraniol, Linalool, Eugenol, Amyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Methyl 2-Octynoate, Benzyl Alcohol, Citral, Amylcinnamyl Alcohol, Hexyl Cinnamal


H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

 

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu