Šampón BIO - základ na výrobu 200ml Väčší náhľad

Šampón BIO - základ na výrobu 500ml

080-0970

Vysoko kvalitná rastlinná báza k domácej výrobe šampónov. Obsahuje 74,47% BIO zložiek. Stačí pridať esenciálne oleje, vône, farby, alebo iné kozmetické prísady. 

INCI: viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“  

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

5,00 € s DPH

Viac informácií

INCI

Viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu".

Charakteristika

  • Báza rastlinného pôvodu certifikovaná Soil Association. Obsahuje 74,47 % BIO zložiek.

  • Bez obsahu síranov, SLS, SLES a parabénov.

  • Obsahuje mierne povrchovo aktívne látky pre dosiahnutie krémovej peny.

  • Na výrobu vlastného šapmpónu stačí pridať esenciální olej alebo vôňu.

  • Je vopred zahustený, preto nie je potrebné ďalej ho zahusťovať.

Vzhľad: číra viskózna kvapalina (môže obsahovať vzduchové bubliny)

Farba: bezfarebná až svetložltá

Vôňa: charakteristická

Rozpustnosť: vo vode rozpustný

Bod vzplanutia: > 93 °C

Bod varu: cca 100 °C

pH: 4.5 – 5.5 

Viskozita (25 °C): 3,000 – 8,000 cps

Účinky v kozmetike

  • Je obohatený o Aloe Vera, ktoré má vynikajúce hydratačné účinky.

  • Pridaním vhodných aktívnych kozmetických prísad s požadovanými účinkami môže byť prispôsobený pre rôzne typy vlasov.

Použitie v kozmetických produktoch

Vlasové šampóny

Postup výroby

  1. Do vhodnej nádoby si pripravte požadované množstvo základu.

  2. Pridajte esenciálny olej alebo vôňu príp. aj farbu a ďalšie kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry, max. do 2% celkového objemu. Miešajte ručne za studena po dobu 5–15 minút, kým nie je zmes homogénna a hladká.

  3. Vyrobený šampón naplňte do vybraných obalov.

Súvisiace recepty na našom blogu

Hydratačný bio šampón s Fucocertom

Bio šampón s arganovým olejom

Krajina pôvodu

Veľká Británia

Balenie

V plastovej fľaši so šróbovacím uzáverom.

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné zložky: Decyl D-glucoside, (Carboxylatomethyl)dodecyldimethylammonium

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P264 - Po manipulácii sa starostlivo umyte.

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

K stiahnutiu