Šľahané kúpeľové maslo - základ na výrobu 250g

080-1143

Jedinečná kozmetická báza určená na domácu výrobu šľahaných kúpeľových produktov. Pre výrobu vlastného produktu stačí pridať esenciálny olej alebo vôňu, farbu, prípadne iné kozmetické prísady a vyšľahať ručným mixérom do požadovaného objemu. 

INCI: viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“ 

Surovina na výrobu kozmetiky. 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

4,15 € s DPH

Viac informácií

INCI

Viď Produktová špecifikácia v záložke „K stiahnutiu“.

Charakteristika

Vzhľad (pri 20 oC): pevná nepriehľadná látka

Farba: takmer biela

Rozpustnosť: vo vode čiastočne rozpustná

pH: 5,5 – 7,0

 • Slúži ako základ k domácej výrobe rôznych šľahaných prípravkov do kúpeľa.

 • Stačí pridať esenciálny olej alebo vôňu, farbu(max. do 2-3% objemu), príp. rastlinný olej alebo iné kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry.

 • Na prípravu peelingových prípravkov na tvár a telo je možné pridať kryštálový cukor, hrubozrnnú kúpeľovú soľ alebo rôzne druhy peelingov z našej ponuky. Cukor alebo soľ je možné pridať v pomere 1 : 1, tj. 100g cukru alebo soli na 100g kúpeľového masla.

 • Bez obsahu parabénov a MPG (monopropylénglykolu).

 • Vytvára bohatú krémovú penu.

Účinky v kozmetike

 • Má jemné zloženie, ktoré nedráždi pokožku.

 • Pokožku čistí a vďaka vysokému obsahu glycerínu aj krásne hydratuje.

 • Je vhodné na tvár aj telo.

Použitie v kozmetických produktoch

Šľahané kúpeľové mydlá, maslá, prípravky na sprchovanie, krémy na holenie, čistiaca pena na tvár, pleťové a telové čistiace peelingy atď.

Postup výroby

 1. Do nádoby vhodnej na šľahanie nakrájajte na malé kúsky požadované množstvo základu.

 2. Pridajte esenciálny olej alebo vôňu, príp. aj farbu a kozmetické prísady podľa vlastnej receptúry (napr. cukor, soľ, kozmetický íl, sušené bylinky a pod.) a začnite pomaly miešať elektrickým šľahačom. Rýchlosť miešania postupne zvyšujte a pokračujte ďalších 20-30 minút, kým nie sú všetky pridané zložky rovnomerne rozptýlené do celej zmesi, a kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

 3. Vyrobené maslo naplňte do obalov so širokým hrdlom - optimálne do dóz.

Súvisiace recepty na našom blogu

Dúhové kúpeľové maslo

Šľahané kúpeľové peelingové maslo so soľou z Mŕtveho mora

Kúpeľové kávové šľahané maslo

Balenie

V plastovom kelímku s poistkou.

Upozornenie

Produktovú špecifikáciu a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo

Nebezpečné zložky: Dodekanová kyselina, 2-sulfoethyl ester, sodná soľ (1:1); Butandiová kyselina, sulfo-, 4-C12-14-alkyl estery, disodné soli

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 + P310 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

K stiahnutiu