Luxusné parfumy do mydiel a kozmetiky

Zobrazené produkty

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky BRIGHT BLUE - parfumová kompozícia 10ml

0713

Parfumová kompozícia – koncentrovaná zmes
Kvalitná imitácia značkového parfumu LIGHT BLUE DOLCE&GABBANA
surovina na výrobu kozmetiky, výroba toaletnej a parfumovanej vody a parfumu
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Viac detailov

Tento produkt už nie je skladom

1,48 €

Viac informácií

INCI

parfum

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: svieža, citrusová, drevitá

Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
kolínska voda: 5 %
toaletná voda: 8 %
parfumová voda: 18 %
parfum: 38 %
Upozornenie: toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Návod na výrobu liehovej kozmetiky nájdete na našom blogu.
Krajina pôvodu
Balenie
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!
OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 
Varovanie
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt. 
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu