Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET - parfumová kompozícia 10ml

091-005_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu COCO MADEMOISELLE COCO CHANEL

Vôňa: chypre, orientálna, kvetinová 
INCI: parfum
UFI: 37R6-E9VC-E00S-68KJ

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,65 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

37R6-E9VC-E00S-68KJ

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: chypre, orientálna, kvetinová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, toaletné a parfumované vody, parfumy. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Kolínska voda: 5 %
Toaletná voda: 8 %
Parfumová voda: 18 %
Parfum: 38 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal, Benzylsalicylat, Geraniol, Linalylacetate, Citronellol, Hexyl Cinnamic Aldehyd, MUSCENONE DELTA 962191, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, Hydroxycitronellal A, d-Limonene, Geranyl acetate
Alergény: 
Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Coumarin, Citral, Benzyl Alcohol, Eugenol, Farnesol, Benzyl Benzoate

H315–Dráždi kožu.
H317 –Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273– Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280– Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 – Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 –Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem10ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu