Luxusný dámsky parfum do kozmetiky MARGARET 10ml Väčší náhľad

Luxusný dámsky parfum do kozmetiky SLEEPING BEAUTY - parfumová kompozícia 30ml

091-007_30

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky, sviečok, toaletnej a parfumovanej vody alebo parfumu 
Kvalitná imitácia značkového parfumu CHLOÉ

Vôňa: kvetinová, pudrová, drevitá 
INCI: parfum
UFI: 07Y9-GYVW-G201-U3SC 

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac informácií

Skladom

3,95 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

07Y9-GYVW-G201-U3SC

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: kvetinová, pudrová, drevitá

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky,  toaletné a parfumované vody, parfumy.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %
Kolínska voda: 5 %
Toaletná voda: 8 %
Parfumová voda: 18 %
Parfum: 38 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

Súvisiace recepty na našom blogu

Parfumový olej

Parfumová voda

Tuhý parfém

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Benzylsalicylat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Citronellol, Geraniol, d-Limonene, Dodecanal, Coumarin, 1,8 - CINEOLE, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal, 3-(o-(and p-)ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde
Alergény: Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Limonene, alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Benzyl Alcohol, Citral, Benzyl Benzoate

H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P337 + P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu.

List

Objem30ml
Typ vôneImitácia luxusného parfumu
Použitie do sviečokÁno
Pre koho?Pre ženy

K stiahnutiu