Silice | Esenciálne oleje

Zobrazené produkty

Medovková silica 10 ml Väčší náhľad

Medovka citronelová indická silica 10ml

0609

Medovka citronelová indická silica; 100% prírodná; 10 ml
na kozmetické účely
Nepoužívať v koncentrovanej forme!

Viac detailov

Skladom

1,92 €

Viac informácií

INCI
CYMBOPOGON WINTERIANUS HERB OIL
CAS
8000-29-1

Charakteristika
Koncentrovaný prírodný esenciálny olej na výrobu kozmetiky a sviečok.
Silica sa získava parnou destiláciou z trvalky Cymbopogon winterianus – listovej aromatickej trávy rastúcej v Indonézii.
Vôňa: mierne sladká, bylinná, citrusovo-medovková

Vzhľad: číra tekutina
Farba: bezfarebná až žltá
Hustota (pri 20 °C): 0,880 g/cm3 - 0,896 g/cm3
Rozpustnosť:s vodou nemiešateľná alebo ťažko miešateľná
Bod vzplanutia: 68 oC

Účinky v kozmetike

  • Má antiseptické, dezinfekčné a antibakteriálne účinky na pokožku.
  • Je vhodná na problematickú pleť so sklonom k akné, pleť zmatňuje.
  • Redukuje produkciu mazu vo vlasovej pokožke, pomáha v boji proti lupinám.
  • Zlepšuje prekrvenie pokožky, preto je vhodná do masážnych prípravkov.
  • Pomáha eliminovať nadmerné potenie.
  • Pre svoje upokojujúce účinky je obľúbená v aromaterapii.
  • Má repelentný účinok – odpudzuje hmyz.

Použitie v kozmetických produktoch
do kozmetiky, mydiel, na výrobu vonných parfumových kompozícií, deodorantov, takisto vhodná na výrobu sviečok a do aromalámp


Nepoužívať v koncentrovanej forme!
Alergény: Geraniol, Citronellol, Limonene, Citral, Eugenol, Linalool

Krajina pôvodu:
Indonézia

Balenie:
v plastovej fľaštičke s kvapkacím uzáverom 

Upozornenie:
Upozorňujeme, že ide o prírodný produkt, tj. môžu existovať rozdiely vo farbe a vôni v závislosti od konkrétnej šarže.

Produktovú špecifikáciu vrátane zoznamu alergénov a kartu bezpečnostných údajov si môžete stiahnuť v záložke „K stiahnutiu“.

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečenstvo
Alergény: Geraniol, Citronellol, Limonene, Citral, Eugenol, Linalool

H315– Dráždi kožu.
H317– Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318– Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411– Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
P261– Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P321 – Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P405 – Uchovávajte uzamknuté.
P501– Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych / regionálnych / národných / medzinárodných predpisov


List

Objem10ml
Typ vônePrírodná silica | Esenciálny olej
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu