Mandle 10ml - antialergický Väčší náhľad

Mandle - antialergický - parfumová kompozícia 10ml

090-037_10

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 

Vôňa: sladká, mliečna, mandľová 
INCI: parfum 
UFI: M1Q5-N91G-K006-482C

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Skladom

1,45 € s DPH

Viac informácií

INCI

Parfum

UFI

M1Q5-N91G-K006-482C

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: sladká, mliečna, mandľová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky. Nepoužívať do opaľovacej kozmetiky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %

Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!

Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl salicylate, PIPERONAL

Alergény: Benzyl Alcohol, Isoeugenol, Anise Alcohol

H315 – Dráždi kožu.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Noste ochranné rukavice.

P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu