Čokoláda + kokos - parfumová kompozícia 10ml Väčší náhľad

Čokoláda + kokos - parfumová kompozícia 10ml

090-0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok.
 
Vôňa: čokoládová, kokosová 
INCI: parfum 
UFI: W6Y2-K938-Y007-KYAM

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu.  

Viac detailov

Skladom

1,40 € s DPH

Viac informácií

INCI

parfum

UFI

W6Y2-K938-Y007-KYAM

Charakteristika

Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.

Vôňa: čokoládová, kokosová

Použitie v produktoch

Pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky.

Doporučené dávkovanie

Kozmetika: 0,1-0,2 %
Sviečky: max 4 %

Krajina pôvodu

Balenie

V sklenenej fľaške s kvapkacím uzáverom.

Upozornenie

Dávkovanie je doporučené výrobcom. Dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".

Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Varovanie

Nebezpečné látky: Hexyl Cinnamic Aldehyd, Coumarin, PIPERONAL

Alergény: Hexyl Cinnamal, Coumarin, Benzyl Alcohol

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov. 

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu