Vážení zákazníci,

vzhľadom k exponovanému predvianočnému obdobiu

je aktuálna doba expedície objednávky

do 3 pracovných dní od jej prijatia.

Ďakujeme za pochopenie. 

Zavrieť
Nechtík - parfumová kompozícia 10ml Väčší náhľad

Nechtík - parfumová kompozícia 10ml

0607

Parfumová kompozícia - koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných olejov. 
Surovina na výrobu kozmetiky a sviečok. 
Vôňa: bylinná, nechtíková 
INCI: parfum 
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť! 
Viac informácií v detaile produktu. 

Viac detailov

Dočasne vypredané

1,29 € s DPH

Viac informácií

INCI
parfum
Charakteristika
Koncentrovaná zmes prírodných a syntetických vonných látok.
Vôňa: bylinná, nechtíková
Použitie v produktoch
pevné i tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, kúpeľové soli, krémy, voskové a gélové sviečky
Doporučené dávkovanie
kozmetika: 0,1-0,2 %
sviečky: max 4 %
Upozornenie: Toto je dávkovanie doporučené výrobcom, dávkovanie konkrétnej parfumovej kompozície musí byť odskúšané výrobcom finálneho výrobku.
Krajina pôvodu
Balenie
v sklenenej fľaštičke s kvapkacím uzáverom
Upozornenie
Kartu bezpečnostných údajov a zoznam alergénov si môžete stiahnuť v záložke "K stiahnutiu".
Nepoužívať v koncentrovanej forme! Nutné riediť!
Manipulovať a skladovať mimo dosahu detí!

OZNAČENIE PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
  
Varovanie
Nebezpečné látky: Amyl Cinnamic Aldehyde Alpha, Citronellol, Linalool, Linalylacetate, Butylphenyl methylpropional, D-Limonene, Hexyl Cinnamic Aldehyd, Geranyl acetate, Mentanylacetat, Terpinyl Acetate, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1,8 - CINEOLE
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H361 – Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

List

Objem10ml
Typ vôneParfumová kompozícia
Použitie do sviečokÁno

K stiahnutiu